OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM (COVID-19)

covid-19_ikony-01.png

Prawidłowo i często myj ręce z wodą i mydłem lub dezynfekuj je płynem do na bazie alkoholu (min 60%)

Często dezynfekuj sprzęt który codziennie dotykasz (telefon, tablet, komputer) za pomocą środków do tego przyznaczonych

Zachowaj bezpieczną odległość od osoby z objawami ( min 1.5m) 

Zrezygnuj z uczestnictwa w dużych zgromadzeniach

Korzystaj z sprawdzonych źródeł informacji o COVID-19

Często myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe (np. klamki, uchwyty) używając środka do dezynfekcji

Nie korzysytaj z teklefonu podczas spożywania posiłków i regularnie go dezynfekuj (np. chusteczkami z środkiem do dezynfekcji)

Zasłaniaj usta i nos podczas kichania i kaszlu przedramieniem lub chusteczką jednorazową

Unikaj dotykania dłonmi oczu, nosa oraz ust

Odżywiaj się zdrowo i odpowiednio nawadniaj organizm